دکتر حسن روحانی در مقطعی رئیس‌جمهور ملت ایران شد که مشکلات جدی در اقتصاد کشور وجود داشت؛ مشکلاتی که ریشه در ساختار بیمار اقتصاد ایران داشت و البته تحریم‌های اقتصادی دشمن موجب تشدید آن شد. طبیعی بود که انتظار مردم از دولت جدید رفع مشکلات و بهبود اقتصاد ایران باشد. در حال حاضر که بیش از یک سال از شروع به کار دولت تدبیر و امید می‌گذرد، سؤال این است که آیا کلید ایشان کارآمد بوده است؟ می‌توان گفت که کلید دکتر روحانی برای حل مشکلات و مسائل مردم، افرادی هستند که از سوی ایشان به مجلس برای کسب رای اعتماد معرفی شدند و با رای نمایندگان مردم در جایگاه مدیریت وزارتخانه‌های دولت نشستند. این افراد و دیگرکسانی که در مناصب مهم کشور به‌صورت مستقیم از سوی رئیس جمهور منصوب‌شده‌اند، تشکیل‌دهنده اجزای اصلی کلید دولت یازدهم می باشند. برای پی بردن به پاسخ سؤال یادشده، منطقی است که به بررسی عملکرد اعضای کابینه روحانی بپردازیم.

این پرونده تلاش دارد تا عملکرد تعدادی از وزرا و مسئولان دولت یازدهم را بررسی کند. البته ما مدعی نیستیم که توانسته‌ایم عملکرد تمامی اعضای کابینه را بررسی کنیم چراکه چتر دانشی ما همه مسائل را در بر‌نمی‌گیرد و این پرونده بیشتر بر حوزه‌های اقتصاد و علم و فناوری تمرکز دارد و معقول هم نیست که در موضوعاتی که دانش لازم را نداریم، عملکرد افراد را موردنقد و بررسی قرار دهیم.

متن کامل این پرونده را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.