در این گزارش، تحولات رخ داده در این حوزه از ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ در شش بخش «اصلاح الگوی مصرف»، «فروش نفت»، «صادرات گاز»، «صادرات پتروشیمی»، «صادرات فرآورده‌های نفتی» و «میادین مشترک» مورد بررسی قرار گرفته است.بخش بندی  این گزارش براساس بندهای ۴ و ۸ و همچنین بندهای ۱۳ تا ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که مرتبط با حوزه انرژی هستند است.

۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن کامل این گزارش در اینجا قابل دریافت است.