شبکه کانون‌های تفکر ایران در نامه ای به وزیر نیرو با اشاره به این موضوع که سیاست راهبردی خرید تضمینی برق، اصلی‌ترین سیاست حمایتی برای گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح دنیا به شمار می‌رود به نکاتی در مورد قرار داد‌های خرید تضمینی برق اشاره کردند.

متن کامل این نامه در اینجا قابل دسترسی است.