شبکه کانون‌های تفکر ایران طی نامه‌ای به رییس جمهور به برسی عوامل ایجاد رکود تورمی در اقتصاد کشور پرداخت و راهکارهایی را برای خروج از این وضعیت ارائه کرد.

در بخشی از این نامه آمده است:

پیرو انتشار دو گزارش «چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری‌های برون رفت از آن» و «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت و درخواست دولت محترم مبنی بر نقد و بررسی آن، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) نکات زیر را در خصوص عوامل بوجود آورنده شرایط موجود و جهت‌گیری‌های اصلی برای خروج از رکود به استحضار می‌رساند.

برای دسترسی به متن کامل این نامه به اینجا مراجعه فرمایید.