شبکه کانون‌های تفکر ایران طی نامه ای به برسی وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و راهکارهایی را برای حل مشکلات کنونی ارائه کرد.

در ابتدای این نامه آمده است:

شرایط خطیر اقتصادی کشور به ویژه در حوزه افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم عمومی کشور، ­ما را برآن داشت تا جهت برون رفت از وضعیت موجود اقتصادی نکات زیر را به همراه پیشنهادهای مربوطه خدمتتان ارائه نماییم. قابل ذکر است اتفاقات اخیر یادآور عملکرد بانک مرکزی و سیاست های تعدیل در سال­های ۷۳ و ۷۴ است. در صورت لزوم آمادگی ارائه توضیحات تکمیلی در جلسه حضوری وجود دارد.

متن کامل این نامه در اینجا قابل دسترسی است.