ایتان طی نامه‌ای به مهندس زنگنه به نکاتی در مورد افزایش نرخ بنزین در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پرداخت.

در بخشی از این نامه آمده است:

     پیرو نامه شماره ۴۷۶۴/­­د مورخ ۱۰/۷/۹۲ و مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در زمینه مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و نیز شایعات منتشر شده در روزهای اخیر مبنی بر افزایش قیمت بنزین، بیم آن می رود که با افزایش قیمت بنزین معمولی بیش از قیمت بنزین آزاد یا تک نرخی شدن قیمت بنزین بر مشکل تورم کشور افزوده شود. بررسی ها نشان می دهد که استفاده از سیاست های صرفا قیمتی از دهه ۶۰ تا سال ۸۵ نتوانست مصرف فزاینده بنزین را متوقف کند. طی این دوره با افزایش قیمت بنزین، تورم عمومی کشور افزایش می یافت و نیاز به تعدیل نرخ ارز، افزایش مجدد قیمت بنزین را در سال های بعدی ناگزیر می نمود. اما طرح کارت هوشمند سوخت و اجرای گام اول هدفمندی یارانه ها بر اساس اختصاص سهمیه و فروش مازاد مصرف با قیمت آزاد، توانست مصرف بنزین را کاهش دهد.

متن کامل این نامه در اینجا در دسترس است.