مرکز آموزشی گام به منظور ترویج و گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصاد دانش‌بنیان اولین دوره آموزشی حضوری خود را در بهمن ۱۳۹۳ در شهر مقدس مشهد برگزار کرد. عنوان این دوره آموزشی «دوره تخصصی گفتمان‌سازی علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، ایران ۱۴۳۵» قرار گرفت. برای حضور در این دوره، حدود ۵۰۰ نفر از دانشجویان سراسر کشور ثبت نام اولیه کردند و به دلیل محدودیت‌های موجود ۷۶ نفر، با انجام مصاحبه انتخاب و به اردو دعوت شدند. این دوره ترکیبی از آموزش و مسابقه بود و در ان  توجه جدی به کار تیمی، و تمرین کار تیمی و پیاده کردن آن در دانشگاه شده بود .

gam .mashhad

اهداف  دوره :

  • آشنایی شرکت کنندگان با اقتصاد دانش‌بنیان و چگونگی گفتمان‌سازی آن در دانشگاه‌ها
  • شناخت افراد مستعد برای شبکه‌سازی در راستای گفتمان‌سازی مسایل علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان

 

محور های آموزشی دوره  :

  • تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و نقش اقتصاد دانش بنیان در آن با محوریت اندیشه رهبر انقلاب
  • آسیب شناسی وضعیت فعلی نظام و علم فناوری و نقد سیاست‌های گذشته
  • چالش‌های توسعه صنایع دانش‌بنیان در کشور (از منظر حاکمیت و از منظر شرکت دانش‌بنیان)
  • آشنایی با برخی پیشرفت‌های علم و فناوری کشور
  • سوژه‌های عملیاتی برای فعالیت تشکل های دانشجویی در گفتمان سازی علم و فناوری