مرکز آموزشی گام با هدف دغدغه مند سازی، ترویج، گفتمان سازی و آموزش جامعه دانشگاهی و حوزوی نسبت به مسائل اصلی کشور ایجاد شده است. در این مرکز سعی می‌شود از طریق برگزاری دوره‌های کوتاه مدت یک روزه، دوره‌های بلند مدت (یک هفته تا ده روز)، برگزاری نیمسال های آموزشی، دوره‌های آموزشی مجازی و غیرحضوری مسائل مرتبط با اقتصاد مقاومتی بیش از گذشته در بین دانشجویان و طلاب علوم حوزوی انتشار داده شود.

این مرکز در سال ۱۳۹۳ اقدام به انتشار جزواتی با موضوعات زیر برای دانشجویان نموده است:

  • خام‌فروشی نفت
  • کشاورزی و خودکفایی
  • ساختمان تحریم‌ها
  • آسیب‌شناسی نظام بانکی

jozve gam

برای دریافت این جزوات می‌توانید به سایت این مرکز به آدرس http://gamcenter.ir/ مراجعه فرمایید.