ضرورت انجام پروژه :

یکی از زیرساخت­هایی که می­تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت­های دانش‌بنیان در عصر دانایی‌محوری باشد، توجه به «حقوق مالکیت فکری» است. پژوهشگران و شرکت­ها با بهره‌گیری از نظام حقوقی مالکیت فکری، قادر خواهند بود تا چتر حقوقی کارآمدی برای فرایند خلق ایده تا صادرات فناوری و تجاری­‌سازی خودشان فراهم آورند. به اعتقاد گردآورندگان، غالب داشته­‌های پژوهشگران و شرکت­‌های دانش­‌بنیان از جنس دارایی­های فکری است و «مدیریت و حفاظت حقوقی از دارایی­های فکری» امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

شرح :

کتاب حاضر با تلاش جمعی در موسسه دارایی­های فکری و فناوری مدرس و حمایت واحد مالکیت فکری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و با استفاده از مستندات سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و برای ترویج مقوله مالکیت فکری در میان پژوهشگران و شرکت­های دانش­بنیان و صنایع کشور گردآوری، تدوین و گردآوری شده است. امید آنکه پژوهشگران و شرکت­های دانش‌­بنیان و صنایع کشور با بهره­‌گیری از مطالب روز در زمینه حقوق مالکیت فکری بتوانند تهدیدهای خود را به فرصت­ها تبدیل کنند.

کتاب حاضر مشتمل بر چهار فصل ذیل می­باشد:

فصل اول: کلیات حقوق مالکیت فکری و ضرورت توجه به آن

فصل دوم: آشنایی با مصادیق مالکیت فکری

فصل سوم: شرایط، چارچوب قانونی و روند ثبت اختراع

فصل چهارم: مرور، جستجو و تحلیل پتنت

همچنین قانون ثبت اختراعات و نیز آیین نامه مربوطه به پیوست کتاب آمده است.

دستاوردهای پیش بینی شده :

این اثر، کتاب دوم از مجموعه مستندات کاربردی موسسه می­باشد که جزء منبع اصلی بخش تجاری­سازی در مسابقه ملی فناوری نانو می­باشد.