هدف:

بررسی دیدگاه‌ها و دغدغه‌های بخش خصوصی و دولت در این حوزه و انتخاب اعضای هیأت موسس سندیکا

برخی حاضرین:

– مهندس لیائی، مشاور وزیر ارتباطات در امور فناوری و صنعت و دبیر ستاد حمایت از تولیدات بومی فاوا

– محمد کشوری، گروه علمی تحلیلی طیف

– پیام گوران، شرکت سروش همراه رسانه

– علی اشرف‌زاده، گروه تعانی پیشگامان

همکاران:

محمد کشوری، فرهاد توکل همدانی، مهدی فخار، سمیه تاجیک، زهرا علی عسگری.

مکان:

تهران- سالن شهید قندی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات