شرح فعالیت:

ساختمان ماندگار از منظر کیفیت برتر محیط داخلی، ساختمانی است که بیشترین آسایش، سلامت فیزیکی و سلامت روانی را برای ساکنین یک ساختمان با حداقل تاثیرات منفی بر روی محیط زیست پیرامونی خود در طول دوران بهره برداری ایجاد می‌نماید. این مفهوم، تفکر نوینی است که شیوه ساخت و ساز را در سال‌های پیش رو دستخوش تحولات فراوانی خواهد نمود.

با بررسی ساخت و سازهای نوین در کشورهای صنعتی و حتی در حال صنعتی شدن می‌توان اذعان نمود که توجه به مقوله ساختمان‌های ماندگار و معیارهای کیفیت برتر محیط داخلی، موج نوین ساختمان سازی در جهان است. جایزه ساختمان‌های برتر در کیفیت محیط داخلی با ابتکار دانشگاه صنعتی شریف و جهت توجه دادن ذی‌نفعان صنعت ساختمان به نسل نوین ساخت‌وساز (مقوله ساختمان‌های ماندگار از منظر کیفیت برتر محیط داخلی) طراحی شده است.

محورهای فعالیت:

– ممیزی آسایش صوتی، ارتعاشی و مکانی ساختمان

– ممیزی کارآمدی سامانه تهویه ساختمان از منظر کیفیت مناسب هوای محیط داخلی و کارآیی انرژی

– ممیزی کارآمدی پنجره‌ها و سایبان ساختمان از منظر آسایش حرارتی و کارآیی انرژی

– ممیزی کارآمدی عایق کاری و نفوذ ناپذیری پوسته از منظر آسایش حرارتی و کارآیی انرژی

– ممیزی بهداشت مصالح ساختمانی

– ممیزی نوآوری و ابتکارات

پروژه های ممیزی شده:

– ممیزی جامع کیفیت محیط داخلی بخش اداری برج تجاری، اداری آرمیتاژ گلشن

– ممیزی جامع کیفیت محیط داخلی پروژه مسکونی زعفرانیه