هدف:

انتخاب مکان مناسب جهت ایجاد پارک انرژی

شرح فعالیت:

جذب مخاطبان، علاقه­مندان و پژوهشگران و تعیین راهکارهای تولید انرژی سالم و ارزان، تعیین میزان سودآوری اقتصادی، نمایش روش­های تولید و بهره‌‌گیری از انرژی­های تجدیدپذیر و آموزش استفاده از آنها به مخاطبان عام (به خصوص دانش آموزان) از محورهای انجام این کار بوده است.

با شناساندن روش­های نوین تولید انرژی گام مهمی در اشاعه و نهادینه‌سازی این صنعت دربین مصرف‌کنندگان شهری ونهایتاً صرفه جوئی درانرژی و تقلیل آلودگی محیط زیست برداشته خواهد شد.

آموزش عمومی در تمام سنین و گروه‌های اجتماعی در زمینه تولید و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به جای سوخت‌های فسیلی و بهینه سازی مصررف انرژی با روش های نمایشگاهی، فراهم کردن زمینه و امکانات مناسب برای محققان و دانش‌پژوهان انرژی از اهداف اصلی این طرح محسوب می­شوند.

همکاران:

آقای مهندس میثم امینی­بیات، آقای مهندس سجاد باقری، آقای مهندس صادق نیا، آقای مهندس مولوی، خانم مهندس سیما جهان بانی