کارفرما:

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

شرح فعالیت:

هدف از اجرای این طرح جلب مشارکت صنایع تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق البرز جهت مشارکت در طرح تعطیلات تابستانی بوده است. رشد شتابنده تقاضای انرژی الکتریکی در سال‌های اخیر، محدودیت ظرفیت نیروگاهی، سرمایه بر بودن توسعه تأسیسات تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی، زمانبر بودن احداث این تأسیسات و مهم‌تر از همه جلوگیری از خاموشی، صدمات و اثرات نامطلوب آن، که با فرا رسیدن ماه‌های گرم سال و افزایش میزان مصرف به واسطه در مدار مصرف قرار گرفتن تجهیزات سرمایشی و پمپاژ چاه‌های آب مضاعف می­شود، موضوع مدیریت بار و پاسخ‌دهی به نیاز مصرف برق را خصوصاً در مواقع اوج مصرف مطرح می­کند، بدین منظور یکی از راه‌های اعمال مدیریت صحیح در مواقع لزوم استفاده بهینه از پتانسیل صنایع و همکاری آنها جهت اجرای برنامه­های مدیریت مصرف بار در فصل تابستان است که سعی شده این همکاری به نحوی باشد که ضمن استقلال در تصمیم­گیری بیشترین منافع آن متوجه صنایع باشد.

همکاران:

آقای مهندس میثم امینی­بیات، آقای مهندس سجاد باقری، آقای مهندس صادق نیا، آقای مهندس مولوی، آقای مهندس نوری، خانم مهندس سیما جهان بانی