شرح فعالیت:

هدف از اجرای این طرح ایجاد پایلوت گلخانه خورشیدی (به عنوان انرژی مکمل) در استان یزد از طریق تعیین ملاحظات فنی و اقتصادی روش‌های فسیلی و تجدیدپذیر تولید انرژی در گلخانه، انتخاب روش مناسب برای گلخانه مورد نظر، طراحی سیستم گرمایشی و سرمایشی و در نهایت ارائه نقشه‌های سیستم طراحی شده و طراحی سیستم کنترلی گلخانه بوده است.

علاوه بر این تعیین میزان مصرف انرژی گلخانه و مقایسه آن با استانداردهای موجود، تدوین ارائه دستورالعمل مناسب و کاربردی از نحوه استفاده از انرژی تجدیدپذیر و فسیلی در گلخانه‌ها بر اساس پارامترهای تعیین‌کننده در طراحی از جمله اهداف این طرح پژوهشی بوده است.

همکاران:

آقای دکتر حمزه فرحزادی، آقای مهندس شاهرخی، آقای مهندس تقوی، خانم مهندس عسگرشاهی