شرح فعالیت:

این همایش با مشارکت وزارت نفت و با چشم­انداز توسعه هدفمند قابلیت­ها و ظرفیت­های شرکت­های ایرانی و به منظور ایجاد بستری برای مشارکت و اجرای پروژه­های ملی از طریق درگیر نمودن ارگان­ها و سازمان­های پیشرو در مقوله ساخت داخل با سایر دستگاه­ها و نهادها، کمی­سازی و کیفی­سازی شاخص­های ساخت داخل در کشور، ارزیابی توان مهندسی و پیمانکاری مجریان پروژه­های کلان کشور و بررسی راهکارهای ارتقای سهم تولید داخلی در صنایع اصلی کشور در تاریخ ۳ و ۴ دی­ماه ۱۳۹۱در مرکز همایش‌های پژوهشگاه صنعت نفت برگزار گردید.

همکاران:

علی یقطین، ابیذر امامی، محمد یقطین، هدی همایی، لادن بختیار، زهرا حق گو، علی عزیزی، اعظم جعفری،

اشرف امیری هفتدران