اهداف:

توانمند سازی مهارت های کسب و کار متقاضیان تسهیلات خوداشتغالی

شرح مختصر:

با توجه به عدم توفیق متقاضیان تسهیلات خوداشتغالی نهادهای مختلف جهت پایدار سازی شغل و طی بررسی های به عمل آمده یکی از دلایل اصلی این عدم توفیق عدم آشنایی متقاضیان با مهارت های کسب و کار شناسایی گردید.

از این‌رو انجمن مشاوران هدایت شغلی استان مازندران طی طرح جامعی برای اولین بار در کشور اجرای جلسات مشاوره هدایت شغلی ویژه متقاضیان تسهیلات خوداشتغالی پیش از اعطای تسهیلات را در دستور کار کمیته امداد امام (ره) استان مازندران قرار داد .

همکاران:

مهدی روح اللهی – حامد حاجی پور