هدف:

افزایش رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی استان می باشد .

محورهای فعالیت:

– شناسایی مشکلات و گلوگاه‌های توسعه واحدهای صنعتی استان

– تعریف، تدوین و اجرای راه‌کارهای اصلاحی وضع موجود و رفع عارضه‌ها و گلوگاه‌های توسعه واحدها

شرح مختصر:

در این طرح وضعیت شاخص های بهره‌وری واحد های صنعتی منتخب استان در دو مقطع ابتدا و انتهای طرح، اندازه‌گیری شده و با پیاده‌سازی طرحهای سیستمی و مدیریتی در قالب چرخه بهبود بهره‌وری، به افزایش بهره‌وری و قدرت رقابت‌پذیری و کاهش ضایعات و قیمت‌تمام شده واحدهای صنعتی کمک می‌گردد.

همکاران:

 

مهدی روح اللهی – حامد حاجی پور