هدف:

آشنائی اقشار فرهیخته جامعه با ابعاد و الزامات قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از مترقی ترین نظام های مالیاتی

شرح مختصر:

درراستای شکوفایی اقتصادی و تحولات بنیادین درساختار نظام مالیاتی کشور به منظور قطع وابستگی درآمدهای کشور از درآمدهای نفتی، طرح مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از مهم ترین برنامه ها در طرح تحول اقتصادی در برنامه پنجم توسعه، پس از قانون هدفمند کردن یارانه ها در این بخش در حال پیاده سازی است.به همین جهت سازمان امور مالیاتی کشور طی توافقنامه‌ای، طراحی و اجرای بزرگترین برنامه آموزشی کشور در قالب سمینارهای آموزشی قانون مالیات بر ارزش افزوده را به دانشگاه علوم اقتصادی تهران واگذار نموده است. موسسه مطالعات تکنولوژی رسام نیز طی توافق نامه ای با دانشگاه علوم اقتصادی تهران( به عنوان مجری اصلی طرح ) در حال برگزاری این دوره ها در استان مازندران می باشد .

همکاران:

غلامرضا فرحمندی – مهدی روح اللهی – حامد حاجی پور- کوروش عباس نژاد – حسن موسوی – مهدی ابراهیمی- رضا ایزدی- حسن حیدری بالی – مجید حسنی- حسام حاجی پور – جعفر درویشی – حسن توحیدی – علی محبوبی- هادی روح اللهی