اهداف:

– توسعه بازار خوشه و افزایش صادرات

– حذف رقابت های منفی ناشی از محدودیت بازار در خوشه

– ایجاد بازارهای صادراتی جدید برای خوشه و آغاز صادرات خوشه به آفریقا

شرح مختصر:

آفریقا یکی از مناطقی است که به جهت سلیقه و فرهنگ مردم آن بازار بسیار مناسبی برای محصولات خوشه کفش قم(که عمدتا دمپایی و صندل است) می باشد. با وجود اینکه این قاره بازار بزرگ و مناسبی برای صنعت کفش و دمپایی استان است، صادرات مستمر و با برنامه­ای به این قاره تا کنون انجام نشده است و تنها سه کشور به عنوان مقصد پایپوش­های صادراتی استان قم در گمرک ثبت شده است و این صادرات هم مقطعی بوده و مجموع ارزش این صادرات ۱۲۶۰۰۰ دلار بوده است و این موضوع نشان دهنده عدم بازاریابی علمی و توجه به این بازار مستعد از سوی تولید کنندگان و تجار استان است. به نظر می رسد با مطالعه بازار این قاره و بازاریابی علمی فرصت حضور در این بازار و افزایش صادرات استان به این قاره فراهم می باشد. نکته مهم دیگر آنکه در سال های اخیر روند واردات این قاره صعودی بوده است و از ۲/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ با ۹۰ درصد افزایش به ۳/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ رسیده است. با توجه به اهمیت کنیا در شرق افریقا و مطالعات اولیه انجام شده، این کشور جهت آغاز مطالعات و بازاریابی در افریقا انتخاب شد.

مشاوران:

مهندس رضا شمس، محمود حاجیلویی

همکاران:

عادل ربیعی، امیر ولی ، امیر عباسی، سید محمد موذن