اهداف:

– ایجاد وحدت رویه در معرفی و تبلیغات واحدهای عضو در شبکه صادراتی

– دستیابی خوشه به یک برند معتبر و شناخته شده در بازار داخلی و خارجی

– افزایش سهم محصولات خوشه در بازارهای صادراتی به کمک یک برند قوی

شرح مختصر:

در دنیای تجارت امروز برند سازی یکی از ضروریات است. در خوشه کفش و دمپایی قم با وجود اینکه تمامی واحدهای تولیدی دارای برند و لوگوی مشخص می باشند اما به جز چند واحد قوی بقیه واحدها به دلیل ضعف در مدیریت برند و عدم تبلیغات مناسب، چه در داخل و چه در بازارهای صادراتی برند شناخته شده ای نیستند. به این منظور ایجاد یک برند مشترک در خوشه و تلاش جهت مطرح کردن آن در بازار داخلی و خارجی نیاز بود که در برنامه های توسعه منظور شد.

مشاوران:

مهندس رضا شمس، مهندس مجید عقلایی، محمود حاجیلویی

همکاران:

عادل ربیعی، امیر ولی ، امیر عباسی ، سید محمد موذن