هدف:

شناسایی چالش‌های آموزش و پرورش کشور در امر هدایت تحصیلی دانش‌آموزان

محورهای فعالیت‌ها:

۱ مطالعۀ اسناد، پژوهش‌ها و منابع مرتبط با هدف پژوهش

۲ مصاحبه با کارشناسان آموزش و پرورش و اساتید دانشگاه

۳ هم‌اندیشی گروه پژوهش

شرح مختصر:

ضعف در نظام هدایت تحصیلی از مسائل آموزش و پرورش کشور است. این امر باعث شده است دانش‌آموزان فهم دقیقی از استعدادها و علائق واقعی خود و نیز از رشته‌های تحصیلی و مشاغل مرتبط با آن‌ها نداشته باشند. از این رو انتخاب رشتۀ تحصیلی، یک انتخاب به معنای واقعی نیست و استعداد دانش‌آموز از مسیر اصلی خود منحرف شده، سرمایه‌های اقتصادی و نیروی انسانی مورد نیاز جامعه کارآیی مورد انتظار را ندارند.

همکاران:

علی پارسانیا، محمد شهریاری، نرجس لاری