یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی و عمرانی که می توان تأثیرات به سزای اجتماعی نیز داشته باشد، طرح مسکن مهر است. مقدمات این برنامه در دولت نهم آغاز و در دولت دهم وارد فرآیند اجرایی شد. اما با تغییر دولت دهم و روی کار آمدن دولت یازدهم، مواضع دولت در قبال این برنامه تغییر و روند اجرای این برنامه ملی دچار تغییراتی شده است. گزارشات نهادهای نظارتی کشور نیز حاکی از وضعیت نامطلوب پی گیری اتمام و تکمیل پروژه های نیمه تمام این برنامه ملی است. عدم جدیت دولت در اتمام این پروژه ملی سبب شده است تا اعتراضات ملی و محلی نسبت به عملکرد دولت در طرح مسکن مهر بوجود آید. دامنه این اعتراضات از شرکت عمران شهرهای جدید تا وزارت راه و شهرسازی و ریاست جمهوری گسترده شده است و طی چند ماه اخیر تجمعات اعتراضی مردم نیز رو به فزونی نهاده است. در حقیقت مسکن مهر در حال حاضر در وضعیتی قرار دارد که بیش از ۵ میلیون نفر چشم انتظار تکمیل واحدهای خود هستند. در حقیقت به غیر از واحدهای مسکونی افتتاح شده بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان (آورده متقاضیان + تسهیلات بانکی) در پروژه های نیمه تمام مسکن مهر معطل مانده و در حال فرسایش است.

همین مسائل سبب این شده است تا رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با هیات دولت در خصوص برنامه مسکن مهر تذکر خود را به وضعیت کنونی به صورت علنی به اطلاع هیأت دولت برسانند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار بطور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»

این گزارش نیز سعی بر آن دارد که مشخص کند که مشکلات اساسی تکمیل مسکن مهر دقیقا از کدام نواحی است و چه عواملی باعث شده تا مسکن مهر و تکمیل این واحدها برای رهبر انقلاب مسأله شود و برای حل این مشکلات چه کارهایی را می توان انجام داد تا چشم انتظاری بیش از ۵ میلیون نفر پایان یابد.

دانلود متن کامل  گزارش به صورت PDF