هدف:
گفتگوهای خبری یکی از پربیننده‌ترین بخش‌های خبری هستند که گروه ارتباطات شبکه در سال ۱۳۸۷ طی جلساتی که با مسئولان این بخش داشته، به استفاده بیشتر از این برنامه روی آورده است.

محورهای انجام فعالیت:
۱٫ سه برنامه گفتگوی خبری اخبار ساعت ۲۰ شبکه چهار با موضوعات فناوری در برنامه‌های توسعه (۲/۱۰/۸۷)، سیستم عامل و امنیت (۱۳/۱۲/۸۷) و صنایع فرهنگی (۱۴/۸/۸۷)
۲٫ یک برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ با موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۰/۱۲/۸۷)

نکته:
در این برنامه‌ها معرفی کارشناس و مشاوره و پیشنهاد موضوع بر عهده گروه ارتباطات شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران بوده است.