LOGO

چهارمین هم اندیشی پیشرفت ایتان با موضوع “پیمان‌های پولی دو جانبه با کشورها، الزامات و ساز و کارها” با حضور اعضای مجمع تشخیص مصلحت ، نمایندگان مجلس، بانک مرکزی، وزارت خارجه، بخش خصوصی، کارشناسان این حوزه و اصحاب رسانه روز دوشنبه ۲۳ تیر ماه ساعت ۱۶ الی ۱۸ در محل شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) برگزار خواهد شد.

پیمان پولی دوجانبه روش نوینی برای انجام تجارت بین دو کشور با ارزهای محلی و بدون استفاده از دلار و یورو است. بانک مرکزی ایران – علی‌رغم مسدود شدن حسابهای دلاری و یورویی ایران و عدم امکان استفاده از آنها در تجارت فرامرزی با شرکای تجاری – با هیچ کشوری پیمان پولی دوجانبه امضاء نکرده است.

یکی از نقاط اصلی آسیب‌پذیری کشور بعد از اعمال تحریمهای امریکا، سیستم تعاملات بانکی خارجی کشور بوده است. چرا که اثر تبادلات مالی خارجی کشور بر پایه دلار و یورو انجام می‌شد. بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همراستا با دیگر کشورها برای کاهش وابستگی سیستم تعاملات بانکی خارجی کشور به دلار و یورو قدم بردارد و توسعه پیمانهای پولی دوجانبه را در در دستور کار قرار دهد.

این هم اندیشی سعی دارد به بررسی الزامات و سازو کارهای پیمان های پولی دوجانبه بپردازد و موانع اجرایی شدن آن در کشور را مورد واکاوی قرار دهد.