به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» به نقل از شادا، عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: صندوق توسعه ملي به عنوان نهاد ملي و توسعه‌اي بزرگ ماموريت توسعه كشور را بر عهده دارد و براي سال 92 برنامه‌ريزي كرده‌ايم كه از تمام ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور استفاده بهينه كنيم.

محمود دودانگه گفت: صندوق توسعه ملي به عنوان نهاد ملي و توسعه‌اي بزرگ ماموريت توسعه كشور را بر عهده دارد و براي سال 92 برنامه‌ريزي كرده‌ايم كه از تمام ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور استفاده بهينه كنيم.

وي اظهار داشت: چند محور ماموريتي مهم براي سال 92 در نظر گرفته‌ايم كه پشتيباني موثر از واحدهاي توليدي موجود در كشور براي اينكه بتوانند از ظرفيت‌هاي خود به صورت بهينه استفاده كنند؛ در رأس آنها قرار دارد.

دودانگه ادامه داد: محور ديگري كه مورد توجه ويژه صندوق توسعه ملي قرار دارد، پشتيباني از سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مولد است كه بتوانيم در حوزه‌هايي كه داراي مزيت بوده و امكان حضور مستمر داريم، سرمايه‌گذاري‌هاي لازم را انجام بدهيم تا انشاءالله از ظرفيت‌هاي كشور استفاده بهينه كنيم.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي خاطرنشان كرد: محور مهم ديگر، پشتيباني لازم و كامل از صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي است تا با حمايت موثر، امكان جايگزيني صادرات غيرنفتي به جاي صادرات نفتي فراهم شود و به اين ترتيب، از وابستگي به اقتصاد نفتي كاملاً بي‌نياز مي‌شويم.

وي ابراز اميدواري كرد: صادرات غيرنفتي با پشتيباني صندوق توسعه ملي به حدي رشد و توسعه يابد كه تمام نيازهاي كشور به ارز بتواند از صادرات غيرنفتي تامين شود.

دودانگه ادامه داد: يكي ديگر از ماموريت‌هاي مهم صندوق توسعه ملي درسال 92، حضور اين صندوق در بازارهاي مالي بين‌المللي است و اميدوارم بتوانيم منافع حاصل از سرمايه‌گذاري در فضاي بين‌المللي را داشته باشيم.