به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يكشنبه) اعضاي كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را انتخاب كردند.

بر اين اساس جعفر قادري با 180 راي، احمد توكلي با 166 راي، مسعود ميركاظمي با 160 راي، حميدرضا فولادگر با 152 راي، الياس نادران با 143 راي، ذولانوار با 126 راي، هادي قوامي با 123 راي، تاجگردون با 120 راي، نعمتي با 119 راي، نادر قاضي‌پور با 117 راي، پورابراهيمي با 114 راي، رضا عبداللهي با 112 راي، جليلي با 100 راي، نوري با 93 راي و سقايي با 90 راي به عنوان اعضاي اين كميسيون انتخاب شدند.