به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ‘رضا رحمانی’ روز شنبه درمراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران افزود: اولویت اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، حمایت از تولید است و مجلس نیز تا پایان شهریور ماه امسال فرصت دارد تا هرجا نیاز باشد، قانونی را در این زمینه وضع ، تصویب ، اصلاح یا لغو کند.

رحمانی با بیان اینکه مجلس این همت را دارد تا قوانین حمایتی مورد نیاز تولید را تصویب کند، اضافه کرد :در این مدت سه ماهه باید کمیته ای متشکل از صنعتگران ، نمایندگان مجلس ،تشکل ها و وزارت صنعت ، معدن و تجارت و تمامی صاحب نظران تشکیل و اطلاعات جمع بندی شود.

به گفته ی وی در تعامل دولت،م جلس و بخش خصوصی در مهر ماه سال جاری تمامی قوانین مرتبط با تولید ساماندهی شده و هر جا نیاز باشد این قوانین حمایتی تصویب یا اصلاح می شود.

وی تصویب قانون اصل ۴۴ ،برنامه پنجم توسعه و قانون ارتقای کیفیت خودرو و محصولات صنعتی داخلی و به ویژه قانون بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قانون معادن و نیز قانون استفاده از حداکثر توان ساخت داخل طی دو سال اخیر را از جمله قوانینی برشمرد که برای حمایت از تولید ملی تصویب شده اند.

وی افزود: در حوزه تسهیلات مالی اعم از تامین مالی ، تسهیلات ارزی و سرمایه در گردش احکام خوبی از سوی مجلس تصویب شده است.

به گفته ی وی براساس قانون بودجه امسال ، دولت و مجلس موظف شده اند طی سه ماه تمام قوانین ، آیین نامه ها و بخشنامه های تولیدی و صنعتی را در جهت تسهیل امور تولیدی هماهنگ کنند تا از این طریق صنعت و تولید ملی مورد حمایت قرار گیرد.