سليمان جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلايل تاخير ارائه گزارش كميته تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي گفت: چالشهاي پيش رو در اين پرونده آنقدر زياد است كه بنده با وجود اينكه دو دوره نماينده مجلس شوراي اسلامي بوده ام در اين هشت سال هيچ موردي مانند تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي اينچنين سياسي نشده بود.

فشار سياسي بر تيم تحقيق و تفحص

وي افزود: از روز اولي كه طرح تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي آغاز شد بلافاصله با فشارهاي سياسي از سوي بسياري از چهره ها و حتي هيئت رئيسه مجلس مواجه شديم چرا كه نمايندگان حاضر در تيم تحقيق و تفحص به سراغ شركتهايي رفتند كه 60 سال هيچگونه نظارتي بر عملكرد آنها نبوده است. همين شركتها تهمت‌ها و افتراهاي بسياري به گروه تحقيق و تفحص وارد كردند ولي ما به دور از تمام اين حاشيه ها به كارمان ادامه داديم.

سه شنبه زمان ارائه نتيجه نهايي تحقيق و تفحص از “سازمان تامين اجتماعي”

رئيس اسبق كميسيون اجتماعي مجلس از ارائه گزارش نهايي تيم تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي كشور در روز سه شنبه در صحن علني مجلس خبر داد و افزود: در اين گزارش آمده است كه پس از بررسي وضعيت 150 شركت زيرمجموعه سازمان بازنشستگي و “شستا” بيش از يكهزار ميليارد تومان تخلف انجام شده است.

مبلغ تخلف در “شستا” بيش از سه هزار ميليارد تومان است

جعفرزاده تصريح كرد: در حالي كه داشتيم به سرنخهاي بيشتري در اين پرونده بزرگ تخلف پي مي‌برديم هيئت رئيسه مجلس از ادامه تحقيق و تفحص جلوگيري كرد. به اعتقاد اعضاي تيم تحقيقي اگر فعاليت ما تا 60 روز ديگر ادامه داشت مي توانستيم بيش از سه هزار ميليارد تومان اسناد و مدارك تخلف در اين شركتها را اثبات كنيم.

هيئت رئيسه مانع ادامه تحقيق و تفحص شد

رئيس كميته تحقيق و تفحص از شركتهاي سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه اين فسادمالي در يك دوره زماني خاص انجام شده است گفت: متاسفانه هيئت رئيسه مجلس به هيچ عنوان با تيم تحقيق همكاري نداشت و موانعي را سد راه ما مي كرد. حتي زمانيكه از يك شركت خواستيم تا اسناد بلاتكليفي 70 ميليارد تومان از سرمايه خود را ارائه كند هيئت رئيسه مجلس دستور داد تا كار همانجا متوقف شده و ديگر ادامه ندهيم؟

اموال 30 ميليون بازنشسته كشور تبديل به شركتهاي فاميلي شده است

نماينده مردم ماكو و چالدران در مجلس گفت: اين پرونده هنوز به مراجع قضايي ارجاع نشده است و نهايتا ما تمامي اسناد و مدارك خود را در صحن علني مجلس قرائت مي كنيم. ولي آنچه باعث تاسف است اينكه اموال 30 ميليون بازنشسته تامين اجتماعي را تبديل به شركتهاي خانوادگي كرده اند و تمامي قراردادهاي كوچك و بزرگ به فرزندان مديران و بستگان و آقازاده ها واگذار شده است.

اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه شركتهاي زيرمجموعه شستا و سازمان بازنشستگي حيات خلوت احزاب و گروهها و طيفها در دولتهاي قبلي و فعلي بوده است گفت: تحقيق ما در مورد سه سال اخير بوده است ولي به اين نكته پي برديم كه پاي دولتهاي قبلي هم گير است. ما در اين پرونده ها اشخاصي را داريم كه در 10 شركت عضو هيئت مديره هستند.

جعفرزاده افزود: رشوه را نشنيدم ولي برخي از نمايندگان در برخي از اين شركتها ورود پيدا كرده اند و در تخلف مالي آنها شريكند به طوريكه تخلفات برخي از نمايندگان در اين فسادمالي محرز و مستند است.

پاداشهاي 450 ميليون توماني تا يكهزار سكه‌اي از كيسه بيت المال

رئيس كميته تحقيق و تفحص از شركتهاي شستا و سازمان بازنشستگي گفت: در ادامه تحقيقات به مديري برخورديم كه كارخانه اي را بيش از 300 ميليارد تومان اضافه بر قيمتش خريداري كرده و به عنوان تشويق از پاداشتهاي 450 ميليون توماني تا يكهزار سكه به برخي افراد و كاركنان سكه هديه داده است