به گزارش خبرنگار بازرگانی ایسنا، در نیمه نخست سال۹۰، ۳۳ هزار تن روغن دانه آفتابگردان به ارزش۵۰ میلیون دلار وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰۲ هزار تن به ارزش ۹۸ میلیون دلار بوده و بر این اساس ۶۷.۵ درصد از نظر وزنی و ۴۹.۱۷ درصد از نظر ارزشی کاهش یافته است.

همچنین در شش ماهه نخست امسال ۱۸ هزار تن گندم به ارزش۵ میلیون دلار وارد کرده‌ایم در حالی که در نیمه نخست سال قبل این میزان ۸۲۹ هزار تن به ارزش۱۸۳ میلیون دلار بوده و نشاندهنده کاهش شدید ۹۷.۷۷ درصدی در وزن و ۹۷.۲۸ درصدی در ارزش بوده است.

در حالی که در نیمه نخست سال ۸۹، ۲۴۶ هزار تن سنگ آهن و کنستانتره به ارزش ۲۸ میلیون دلار وارد کشور شده است در شش ماهه نخست امسال هیچگونه وارداتی انجام نگرفته که بر این اساس کاهش ۱۰۰ درصدی در وزن و ارزش را شاهد بوده‌ایم.

همچنین میزان واردات قند و شکر از نیشکر طی شش ماهه اول سال گذشته یک هزار و ۱۸۴ هزار تن به ارزش ۴۶۱ میلیون دلار بوده که این میزان در نیمه نخست امسال به رقم۸۰۰ هزار تن به ارزش ۴۴۹ میلیون دلار رسیده است و نشان می دهد به لحاظ وزنی ۳۲.۴۲ درصد و به لحاظ ارزشی ۲.۴۷ درصد کاهش داشته است.

طی شش ماهه اول سال واردات کنجاله سویا۷۳۰ هزار تن به ارزش ۳۷۱ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۹۰۳ هزار تن به ارزش ۳۸۲ میلیون دلار بوده ۱۹.۲۳ درصد از نظر وزنی و ۲.۸۸ درصد از نظر ارزشی کاهش یافته است.

میزان واردات انواع خودروی سواری در این مدت نیز۲۸ هزار تن به ارزش ۳۵۸ میلیون دلار بوده که در مقایسه با نیمه نخست سال قبل، ۳۹ هزار تن به ارزش ۴۹۱ میلیون دلار بوده و بیانگر کاهش ۲۹.۵۱ درصدی در وزن و ۲۷.۰۴ درصدی در ارزش است.

در بخش ورق گرم فولادی نیز میزان واردات در شش ماهه اول سال ۹۱۴ هزار تن به ارزش ۷۰۶ میلیون دلار بوده در حالی که در نیمه نخست سال ۸۹، یک هزار و۴۵۰ هزار تن ورق گرم فولادی به ارزش یک هزار و ۱۰۵ میلیون دلار وارد کشور شده که کاهش ۳۶.۹۷ درصدی در وزن و ۳۶.۱ درصدی در ارزش را نشان می دهد.

انتهای پیام