به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، در نيمه نخست سال90، 33 هزار تن روغن دانه آفتابگردان به ارزش50 ميليون دلار وارد كشور شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 102 هزار تن به ارزش 98 ميليون دلار بوده و بر اين اساس 67.5 درصد از نظر وزني و 49.17 درصد از نظر ارزشي كاهش يافته است.

همچنين در شش ماهه نخست امسال 18 هزار تن گندم به ارزش5 ميليون دلار وارد كرده‌ايم در حالي كه در نيمه نخست سال قبل اين ميزان 829 هزار تن به ارزش183 ميليون دلار بوده و نشاندهنده كاهش شديد 97.77 درصدي در وزن و 97.28 درصدي در ارزش بوده است.

در حالي كه در نيمه نخست سال 89، 246 هزار تن سنگ آهن و كنستانتره به ارزش 28 ميليون دلار وارد كشور شده است در شش ماهه نخست امسال هيچگونه وارداتي انجام نگرفته كه بر اين اساس كاهش 100 درصدي در وزن و ارزش را شاهد بوده‌ايم.

همچنين ميزان واردات قند و شكر از نيشكر طي شش ماهه اول سال گذشته يك هزار و 184 هزار تن به ارزش 461 ميليون دلار بوده كه اين ميزان در نيمه نخست امسال به رقم800 هزار تن به ارزش 449 ميليون دلار رسيده است و نشان مي دهد به لحاظ وزني 32.42 درصد و به لحاظ ارزشي 2.47 درصد كاهش داشته است.

طي شش ماهه اول سال واردات كنجاله سويا730 هزار تن به ارزش 371 ميليون دلار بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كه 903 هزار تن به ارزش 382 ميليون دلار بوده 19.23 درصد از نظر وزني و 2.88 درصد از نظر ارزشي كاهش يافته است.

ميزان واردات انواع خودروي سواري در اين مدت نيز28 هزار تن به ارزش 358 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با نيمه نخست سال قبل، 39 هزار تن به ارزش 491 ميليون دلار بوده و بيانگر كاهش 29.51 درصدي در وزن و 27.04 درصدي در ارزش است.

در بخش ورق گرم فولادي نيز ميزان واردات در شش ماهه اول سال 914 هزار تن به ارزش 706 ميليون دلار بوده در حالي كه در نيمه نخست سال 89، يك هزار و450 هزار تن ورق گرم فولادي به ارزش يك هزار و 105 ميليون دلار وارد كشور شده كه كاهش 36.97 درصدي در وزن و 36.1 درصدي در ارزش را نشان مي دهد.

انتهاي پيام